วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสวนถาด

                                                                          


                                             อุปกรณ์ในการจัดสวนถาด   


 1. พลั่วมือสำหรับตักดิน เครื่องปลูกหญ้าหรือวัสดุอื่นๆ
  2. พลั่วเล็กๆ ไว้สำหรับปลูกต้นไม้ อาจจะดัดแปลงมา จากช้อนก็ได้
  3. กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีหลายขนาดให้เลือกตามความ  เหมาะสม
  4. กรรไกรตัดแต่งก้านดอกไม้และใบไม้
  5. กรรไกรตัดกระดาษหรือแผ่นพลาสติก
  6. มีดคมๆหรือคัทเตอร์ ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ
  7. คีมตัดลวดหรือคีมปากจิ้งจก
  8. ปากคีบสำหรับหยิบจับวัสดุตกแต่งหรือต้นไม้เล็ก
  9. ลวดขนาดต่างๆ สำหรับดามต้นไม้ ช่อดอกกล้วยไม้ หรือยึดต้นไม้กับหูกระเช้า ฯลฯ ( ควรเป็นลวดที่หุ้ม
   พลาสติกสีน้ำตาล เขียว หรือพันด้วยเทปพันดอกไม้ เพื่อไม่ให้สีโดดออกมาจากต้นไม้และภาชนะ)
  10. เทปพันก้านดอกไม้  (floral tape)  สีเขียว  หรือ น้ำตาล
  11. แผ่นพลาสติกสีดำสำหรับบุรองภาชนะ (ใช้ถุงที่ค่อน ข้างหนา หรือแผ่นพลาสติกปูบ่อน้ำ)
  12. เลื่อยมือเล็กๆสำหรับเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ขอนไม้ภาชนะสาน
  13. ขวดฉีดน้ำเพื่อไว้ฉีดล้างภาชนะและต้นไม้ให้สะอาด ตลอดจนใช้รดน้ำให้ต้นไม้  โดยเฉพาะ  ต้นไม้เล็ก          ๆ กล้วยไม้ฯลฯ
  14. ของตกแต่ง เช่น รูปปั้น ตุ๊กตาเซรามิก          
  15. กาวใส กาวลาเท็กซ์ หรือกาวแท่ง (ซึ่งต้องใช้กับปืนยิง กาว)  เพื่อใช้ติดของตกแต่งต่างๆกับภาชนะ และ สิ่งอื่น 
  16. เครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็กสำหรับสวนถาดที่มีน้ำพุ น้ำตก 17. แป้นหมุน เพื่อสะดวกในการสำรวดู มุมมองเวลาจัด ช่วยผ่อนแรงการยกถาดหรือกระเช้าหมุนไปมา แต่จะ ไม่มีก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของผู้     จัดเอง นอกจากนี้   ได้แก่  พวกดินปลูก  เครื่องปลูก  กรวดหิน  วัสดุปิดผิว ดิน  ภาชนะพันธุ์ไม้ ซึ่งนับเป็น
  สิ่งสำคัญในการจัดสวน ถาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น