วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Green Space and Garden Rayabeading.com

suntad.mpg

Garden design Part1

ผสว ฝธพ วันต้นไม้แห่งชาติ

สวนถาดL.mpg

จัดสวนสวยด้วย เลอ โกลด์ Le Gold Landscape

จัดสวนถาด

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขั้นตอนการจัดทำ
1. กำหนดเรื่องราว
2. เขียนแปลนโดยประมาณ

3. เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์4.เตรียมดิน5. ดำเนินการจัดทำ 5.1 พิจารณาของวัสดุอุปกรณ์หลักกับขนาดของถาด
 5.2 พิจารณาขนาดของบ้านทรงไทยสำเร็จรูป หิน สระน้ำ และต้นไม้หลัก เลือกใช้ขนาดที่ได้สัดส่วน
 5.3 พิจารณารูปทรงของบ้านทรงไทย หิน สระน้ำ และต้นไม้หลัก โดยใช้รูปทรงธรรมชาติ เพื่อให้บรรยากาศกลมกลืนกัน
 5.4 พิจารณาสีสันขององค์ประกอบทั้งหมด โดยเฉพาะหินต้องเลือกใช้สีสันกลมกลืนกันทั้งหมด
 5.5 ทำโครงร่างของสวน5.6 ทำโครงของสวน หลังจากวางตำแหน่งบ้านทรงไทยเป็นจุดเด่น วางตำแหน่งต้นไม้กับก้อนหินเป็นจุดสมดุล ทำเนินทางเดินเข้าบ้านให้ราดเอียงเข้าหาตัวบ้าน จะได้โครงของสวนตามความต้องการ
 5.7 ปลูกไม้แฟนซีและวางหินหรือองค์ประกอบอื่นเสริมการปลูกไม้แฟนซีและการวางหินเสริมหรือองค์ประกอบอื่นเสริม เพื่อให้สวนสมบูรณ์และสวยงา
 5.8 แต่งผิวและโรยเส้นขอบสวน แต่งผิวสวนโดยการปูมอสส์ เมื่อทำการปลูกไม้แฟนซีและวางหินเสริมหรือองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อเสริมแต่งให้สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นสุดท้าย คือการแต่งผิวโดยการปูด้วยมอสส์ดิน เพื่อให้ผิวสวนเขียวขจี

  1. บ้านทรงไทย
  2. สระน้ำ
  3. ทางเดินเข้าบ้าปูด้วยก้อนหิน
  4. ต้นไม้ใหญ่

  5. ก้อนหินใหญ่
  6. เนินสวนปูด้วยมอสส์
  7. เส้นขอบสวน

วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสวนถาด

                                                                          


                                             อุปกรณ์ในการจัดสวนถาด   


 1. พลั่วมือสำหรับตักดิน เครื่องปลูกหญ้าหรือวัสดุอื่นๆ
  2. พลั่วเล็กๆ ไว้สำหรับปลูกต้นไม้ อาจจะดัดแปลงมา จากช้อนก็ได้
  3. กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีหลายขนาดให้เลือกตามความ  เหมาะสม
  4. กรรไกรตัดแต่งก้านดอกไม้และใบไม้
  5. กรรไกรตัดกระดาษหรือแผ่นพลาสติก
  6. มีดคมๆหรือคัทเตอร์ ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ
  7. คีมตัดลวดหรือคีมปากจิ้งจก
  8. ปากคีบสำหรับหยิบจับวัสดุตกแต่งหรือต้นไม้เล็ก
  9. ลวดขนาดต่างๆ สำหรับดามต้นไม้ ช่อดอกกล้วยไม้ หรือยึดต้นไม้กับหูกระเช้า ฯลฯ ( ควรเป็นลวดที่หุ้ม
   พลาสติกสีน้ำตาล เขียว หรือพันด้วยเทปพันดอกไม้ เพื่อไม่ให้สีโดดออกมาจากต้นไม้และภาชนะ)
  10. เทปพันก้านดอกไม้  (floral tape)  สีเขียว  หรือ น้ำตาล
  11. แผ่นพลาสติกสีดำสำหรับบุรองภาชนะ (ใช้ถุงที่ค่อน ข้างหนา หรือแผ่นพลาสติกปูบ่อน้ำ)
  12. เลื่อยมือเล็กๆสำหรับเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ขอนไม้ภาชนะสาน
  13. ขวดฉีดน้ำเพื่อไว้ฉีดล้างภาชนะและต้นไม้ให้สะอาด ตลอดจนใช้รดน้ำให้ต้นไม้  โดยเฉพาะ  ต้นไม้เล็ก          ๆ กล้วยไม้ฯลฯ
  14. ของตกแต่ง เช่น รูปปั้น ตุ๊กตาเซรามิก          
  15. กาวใส กาวลาเท็กซ์ หรือกาวแท่ง (ซึ่งต้องใช้กับปืนยิง กาว)  เพื่อใช้ติดของตกแต่งต่างๆกับภาชนะ และ สิ่งอื่น 
  16. เครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็กสำหรับสวนถาดที่มีน้ำพุ น้ำตก 17. แป้นหมุน เพื่อสะดวกในการสำรวดู มุมมองเวลาจัด ช่วยผ่อนแรงการยกถาดหรือกระเช้าหมุนไปมา แต่จะ ไม่มีก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของผู้     จัดเอง นอกจากนี้   ได้แก่  พวกดินปลูก  เครื่องปลูก  กรวดหิน  วัสดุปิดผิว ดิน  ภาชนะพันธุ์ไม้ ซึ่งนับเป็น
  สิ่งสำคัญในการจัดสวน ถาด

การเลือกพันธืไม้และวัสดุอุปกรณ์

การเลือกใช้พันธุ์ไม้
เนื่องจากการจัดสวนถาดต้องใช้พรรณไม้หลายชนิด   นำมาจัดในสวนถาดหรือใน ภาชนะเดียวกัน   เป็นการจัดอย่างถาวรซึ่งต้นไม้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นานที่สุด   และเพื่อให้การดูแลรักษาได้ง่ายที่สุด   นอกเหนือจากนี้แล้วยังต้องคำนึงถึงความสวย งามของสวนถาดที่เกิดจากความงามของต้นไม้ที่นำมาใช้จัดอีกด้วย   การเลือกใช้ต้นไม ้มาจัดสวนถาดจึงต้องพิจารณาถึงความต้องการแสง   น้ำ   ดิน   และต้องพิจารณาถึงประเภท   รูปทรง   และผิวสัมผัสอีกด้วย
    ความต้องการแสง 
            ต้นไม้แต่ละชนิดต้องการแสงแดดมากน้อยต่างกัน  ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภท ต้องการแสงรำไร   ต้องการแสงปานกลางหรือแสงครึ่งวันและต้องการแสงแดดจัด หรือแสงแดดเต็มวัน   ฉะนั้นการเลือกใช้ต้นไม้ที่นำมาจัดในถาดเดียวกัน   ควรจะเป็น ต้นไม้ที่ต้องการแสงมากน้อยเหมือนกัน  เพราะสะดวกต่อการดูแล การเลือกใช้ ต้นไม้มาจัด สวนถาดจะนิยมต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดมากน้อยเหมือนกันมาจัด ในถาดเดียวกัน   ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษาโดยเฉพาะการให้ได้รับ แสงแดดหลังจากได้นำ ไปใช้ตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือน
  ความต้องการน้ำ 
              ต้นไม้และชนิดต้องการน้ำมากน้อยต่างกัน   รวมถึงต้องการความชื้นใน อากาศในดินต่างกัน   และต้องการระบายน้ำเร็วช้าต่างกันอีกด้วย  การเลือกต้นไม้มา จัดสวนควรเลือกที่ต้องการน้ำเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน  ต้นไม้ที่นิยมใช้จัดสวนถาด  ได้แก่ ไม้อวบน้ำ   ไม้น้ำ   ไม้ที่ต้องการความชื้นสูง
ไม้อวบน้ำ
        ไม้อวบน้ำ   เป็นไม้ที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ในต้นหรือส่วนอื่น ๆ ได้มากและนาน   เพื่อต่อสู้กับความร้อนความแห้งแล้ง   จึงมีลักษณะอวบฉ่ำน้ำมีระบบการป้องกันน้ำ ระเหยออกจากต้นเป็นพิเศษ
ไม้ต้องการความชื้นสูง
                        ไม้ต้องการความชื้นสูงได้แก่ไม้ที่เจริญได้ดีในบริเวณที่มีความชื้นในดิน และในอากาศสูง   และเป็นไม้ที่ชอบร่มรำไร   ไม้ประเภทนี้  ได้แก่  เฟิร์นชนิดต่าง ๆ และมอสส์ที่งอกงามอยู่ในบริเวณแหล่งกำเนิดต้นน้ำ เช่น  บริเวณยอดดอยอินทนนท์   บริเวณน้ำตก   บริเวณป่าทึบ  ฯลฯ  ไม้ประเภทต้องการความชื้นสูงใช้จัดสวนถาด ได้อย่างสวยงาม  เช่น  จัดโดยการลอกเลียนความงามตามธรรมชาติของแหล่ง กำเนิด ต้นน้ำ   น้ำตก   มุมใดมุมหนึ่งของป่าทึบ  ฯลฯ
ความต้องการดิน ( Soil)
                       ต้นไม้แต่ละประเภทที่นำมาใช้จัดสวนถาดต้องการดินปลูกหรือดินที่ใช้จัดสวนถาด ไม่เหมือนกัน   ซึ่งมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีต่างกัน  เช่น   ไม้ประเภทแคคตัส และซัคคิวเลนท์ต้องการคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันซึ่งต้องการดินร่วนซุย   ระบายน้ำได้ดี   มีความชื้นน้อย   ไม้น้ำต้องการดินเหนียวเก็บน้ำได้ดีและขังน้ำได้   ส่วนไม้ประเภทต้องการความชื้นสูง   ต้องการดินที่เก็บความชื้นได้ดี   แต่น้ำไม่ขัง   ร่วนซุย   มีฮิวมัสมาก   ฯลฯ   ฉะนั้นการเลือกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ มาใช้จัดสวนถาด ในถาดเดียวกัน  ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของดินปลูก  หรือดินที่ใช้จัดสวนถาดอีกด้วย
 
ประเภทของพันธุ์ไม้
                         ประเภทของพันธุ์ไม้ที่นำมาจัดสวนถาดในที่นี้จะเน้นถึงเรื่องของการเจริญเติบโตเร็ว หรือช้า   ถ้าเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตเร็วจะให้ความสวยงามในระยะสั้น  และต้นโตเร็ว   สูงเร็ว  ยาวเร็ว  ทำให้สัดส่วนของความสูง  ความใหญ่และความยาวเปลี่ยนแปลงไป เร็วมาก   ฉะนั้นไม่ควรใช้ไม้ที่เจริญเติบโตเร็วมาจัดร่วมกับไม้ที่เจริญเติบโตช้า


รูปทรง
                         การเลือกใช้ต้นไม้จัดสวนถาดต้องคำนึงถึงรูปทรง  ของต้นไมมีสอง รูปทรง   ได้แก่   รูปทรงธรรมชาติกับรูปทรงที่มนุษย์จัดแต่ง   รูปทรงธรรมชาติของต้นไม้มีหลายแบบ  จึงควรเลือกใช้รูปทรงที่มีความคล้ายคลึงกัน ประมาณร้อยละ  70-80 เพื่อให้สวนถาดที่จัดเกิดความแตกต่างประมาณร้อยละ 30-20  จะไม่เลือกใช้ต้นไม้ที่มีรูปทรงแตกต่างกันอย่างละเท่า ๆ กันเพราะข่มกัน ทำให้ไม่เกิด ความกลมกลืน
ผิวสัมผัส
                            การเลือกใช้ต้นไม้จักสวนถาดควรเลือกที่มีผิวสัมผัสกลมกลืนกัน   ต้นไม้ใบใหญ่จัดเป็นผิวสัมผัสหยาบ    ใบขนาดกลางจัดเป็นผิวสัมผัสปานกลาง   ต้นไม้ใบเล็กหรือใบฝอยจัดเป็นผิวสัมผัสละเอียด   ต้นไม้ใบใหญ่ไม่นิยมจัดสวนถาด เพราะใบใหญ่จะบดบังส่วนประกอบอื่น ๆ แต่ทั้งนี้ยกเว้นต้นที่ยังมีขนาดเล็ก เพราะใบยังไม่ใหญ่


การเลือกใช้วัสด
                      วัสดุการจัดสวนถาดได้แก่   หิน   รากไม้   แก่นไม้   สระน้ำ   และตุ๊กตาประดับ   การเลือกใช้วัสดุจัดสวนถาดควรคำนึงถึงความเหมาะสมกลมกลืน กับเนื้อหาเรื่องราวของสวน   รวมถึงความกลมกลืนทางด้านรูปทรง  และสีสันของ ผิวสัมผัส     อีกด้วย


ประโยชน์ของการจัดสวนถาด

ประโยชน์ของการจัดสวนถาดแบ่งได้เป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆคือ

   1.ประโยชน์ทางด้านการศึกษา
     เพื่อการศึกษาด้านการเกษตร เช่นศึกษาการเจริญเติบโตของพืช วิธีการขยายพันธุ์ การจัดสวนถาด   สวนหย่อม   และภูมิทัศน์ให้สวยงาม
  
   2.ประโยชน์ทางด้านจิตใจ

     ประโยชน์ทางด้านจิตใจจะเกิดขึ้นแก่ผู้จัดและผู้ชม  ผู้จัดได้นำเอาความงดงาม ของสวน  ธรรมชาติที่ได้พบเห็น  และเอาความคิดตามจินตนาการของตน   นำมาผสมผสานกันเพื่อทำการจัดสวนถาด  ขณะทำการจัดทำให้ผู้จัดเกิดความ เพลิดเพลินและมีความสุขอยู่กับการจัดสวนถาด  ผลงานการจัดสวนถาดด้วยความคิด และด้วยมือของผู้จัดเอง   ทำให้ผู้จัดเกิดความภาคถูมิใจในความสามารถของตน   ความภาคภูมิใจยั่วยุให้ผู้จัดเกิดความอยากที่จะพัฒนางานการจัดสวนถาดของตน

   3.ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

     ทำเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว  ใช้เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกในโอกาสสำคัญ มีราคาถูก และมีอายุยืน กว่าการให้ดอกไม้สด รวมทั้ง การจัดสวนถาดเพื่อการจำหน่ายหรือบริการให้เช่า

รูปแบบของการจัดสวนถาด

 รูปแบบของการจัดสวนถาดมี 2 ประเภทคือ
การจัดดอกไม้หรือการจัดแจกัน
            1. การจัดปลูกไม้ดอก หรือไม้ใบ รวมกันเพื่อให้เกิดความสวยงามแบบ การจัดแจกันดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง (Combination)  สวนถาดที่มีลักษณะ ได้แก่  การจัดกลุ่มไม้ดอก  กล้วยไม้  ไม้ใบ  หรือผสมผสาน ปลูกลงในการจัดแจกันนภาชนะที่ชอบ  ไม่ว่าจะเป็นโลหะ  เครื่องจักสาน  เครื่องเคลือบกระถางทรงต่างๆ ซึ่งเหมาะเป็นของขวัญ  ของกำนัล  หรือใช้ตกแต่งสถานที่  โดยมีความทนทานกว่าดอกไม้สด  เมื่อต้นไม้เริ่มโตแน่นภาชนะ  ก็ย้ายไปปลูกในที่ใหม่ได้  อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับการเลือกใช้พันธุ์ไม้ด้วย 


การจัดแบบจำลองทิวทัศน์
 
            2. การจำลองทิวทัศน์ธรรมชาติ หรือ จำลองเรื่องราวต่างๆลงในภาชนะขนาดเล็ก (Landscape) เช่นสวนหย่อม ลักษณะป่าเขา   ลำธาร สวนถาดที่ย่อส่วนมาจากลูกทิวทัศน์หรือเรื่องราวสวนถาดแบบนี้คล้ายการย่อส่วนทิวทัศน์ของภูเขาของก้อนหินซึ่งมีต้นไม้ดอกไม้เล็กๆขึ้นแทรกอยู่ควรจัดลงในถาดที่ค่อนข้างตื้นหรือเป็นภูเขาขนาดใหญ่หรือมุมเล็กๆแต่ก็ควรจะลึกพอเพียงสำหรับใส่ดินหรือเครื่องปลูก

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความหมายของการจัดสวนถาด
       ความหมาย ของการจัดสวนถาด คือ การจัดตกแต่งทั่วบริเวณอาคารบ้านเรือน   โรงเรียน   โรงแรม  วัด   รีสอร์ท(Resort) ฯลฯ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงามและเกิดประโยชน์ต่อการใช้สอย เรียกว่า การจัดสวนหรือการจัด  ภูมิทัศน์  (Landscaping) ส่วนการจัดตกแต่ง ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งซึ่งมีพื้นที่จำกัดเพื่อเน้นให้เกิดความสวยงามโดยไม่คำนึงถึง ประโยชน์กรใช้สอยมากนัก   เรียกว่าการจัดสวนหย่อม (Landscape garden) การจัดสวนในภาชนะโปร่งใสที่มีขนาดเล็ก เช่น จัดในแก้ว การจัดสวนถาด